Velkommen til Seniorhænder til Afrika og Asien (ShAA)


Tak fordi du kigger ind til ShAA. Vi er en NGO – startet i 2005 - der har til formål at opbygge et netværk og indsats af danske seniorer, der har lyst til at yde en indsats for at hjælpe marginaliserede, især forældreløse, børn og unge i Afrika og Asien.

Ifølge Unicef forventedes der i 2010 at være mere end 53 mill. forældreløse børn og unge alene i Afrika syd for Sahara især på grund af den fortsatte udvikling af HIV/AIDS; og i Asien mere end 68 mill bl.a. på grund af eftervirkningerne fra naturkatastrofer. Det er for os nærliggende at bruge de mange ressourcer og erfaringer danske seniorer har til at medvirke at støtte nogle af disse børn og unge.


C:\Users\Svend\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\foran  en bedstemors Hus Ghana 2008 oktober.jpg
Er det børnearbejde når denne dreng skal på gaden for at sælge æg for at han og hans søskende kan få mad? Nej – det er for at han og de får noget at spise. Osu – Accra – Ghana – foto. svel


Der er i Danmark mange seniorer, der langt fra er parate til at trække sig tilbage fra et aktivt liv. Seniorer der i kraft af deres livs- og erhvervserfaringer besidder en mængde kvalifikationer, kompetencer og empati, der er væsentlige elementer i indsatsen overfor marginaliserede og forældreløse børn og unge i 3-verden. Derfor arbejder ShAA for at aktivere den kæmpemæssige ressource, danske seniorer udgør, og derved medvirke til nogle af disse børn og unges får tro og håb om en bedre fremtid.

Hvad kan du som senior være med til at gøre?
Du kan umiddelbart være med til at tage initiativ til lokalt at rette et stærkere fokus på forældreløse børn og unge fra 3-verden og derved støtte projekter for dem. Støtteinitiativer kan have mange former alt efter lokale muligheder og ønsker. Den konkrete støtte vil blive givet til projekter i Afrika eller Asien, som ShAA har samarbejde med, eller som ShAA selv eller i samarbejde med andre NGO'ere er involveret i.


ShAA's værdigrundlag
Det er ShAA’s værdigrundlag at medvirke til udviklende indsats for de mest marginaliserede børn og unge i 3.verden. Der er millioner af forældreløse, forladte og udsatte børn og unge, der ofte meget bogstavelig skal slås for blot at få noget at spise eller et sted at overnatte. Derfor ønsker ShAA at være med til at disse børn og unge ikke bliver overset eller glemt i forhold til mange andre i fattigdomsbekæmpelsen i dansk udviklingsbistand. Desuden har ShAA besluttet at sætte fokus i Ghana på bedstemødre med ansvar for deres børnebørn, forældreløse børn og unge, samt unge enlige mødre. Vi ser bedstemødrene og de enlige mødre som midler til at nå børnene i indsatsen for at give dem en bedre start i tilværelsen end de ellers ville få.

 Derved er det blevet et element i ShAA’s værdigrundlag at medvirke til at 3.verdens ældre generation, der påtager sig at støtte forældreløse og marginaliserede børn og unge, får muligheder for at løse den vanskelige opgave de har påtaget sig, til trods for at de selv ofte ikke har til dagen og vejen. Helt konkret støtter ShAA en lille gruppe gamle bedstemødre med ansvar for deres børnebørn i Osu i Accra, Ghana.

Det er vor opfattelse uden at involvere de ældre generationer – med fokus på bedstemødrene – vil det ikke lykkedes at bryde fattigdomscirklen og derved sikre at de mest udsatte og marginaliserede børn og unge får en reelt fremtid med uddannelse og arbejde. Det er derfor et element i ShAA’s værdigrundlag at medvirke til at dansk udviklingsbistand inddrager de ældre generationer, der påtager sig ansvar og rolle som opdrager for forældreløse og udsatte børn og unge i 3.verden.

Benjamin og bedstemor Sophia – Osu, Accra, Ghana – foto: TN

 

ShAA som udsendende NGO – men hvornår?
Vi har det fremtids perspektiv at det bliver muligt for os at organisere udsendelse af ShAA medlemmer, men må erkende at det ikke venter lige omkring det næste hjørne. Vi har dog en forestilling om hvad udsendte ShAA’ere kan arbejde med i et halvt eller helt år i et projekt, på et børnehjem, en skole, et hospital, eller lignende i Afrika eller Asien. I kraft af dit overblik og din livserfaring vil du kunne medvirke til at skabe ro og tryghed om børnene og de unge, samtidig med at du hjælper og vejleder lokale voksne på en række vitale områder som:

·         Undervisning / skoler / børnehaver

·         Sundhed / personlig pleje / kost

·         Omsorg / krisehjælp

·         Skabe aktiviteter / oplevelser

·         Vedligeholdelse af bygninger / skabe et hjem

·         Økologi / køkkenhaver f.eks. være selvforsynet med frugt og grønt

Men som sagt er det ikke noget vi har mulighed for lige nu.

Vær med til at opbygge Seniorhænder til Afrika og Asien
For at nå de mål vi har stillet os, er det nødvendigt at rekrutter og mobilisere medlemmer af ShAA. Vi har f.eks. brug for at der kunne etableres lokalkomiteer, der kan foranstalte lokale kampagner, aktiviteter til støtte for udsatte børn og unge fra især de fattigste byområder f.eks. i Accra. Områder der oftest ikke får gavn eller er i fokus for fattigdomsbekæmpelses indsatser, måske fordi sådanne områder ofte er svært overskuelige og derfor vanskeligt at måle resultatet af indsatsen.

C:\Users\Svend\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Osu area Oct.07 086.jpg

James Town – tidligere et rigt fiskersamfund nu én af de fattigste bydele i Accra, med mere end halvdelen af befolkningen uden arbejde – foto: svel


Hvad kan du gøre og hvorfor?
Som medlem af ShAA kan du deltage i opbygningen af ShAA som NGO og netværk for seniorer, fordi:

·         vi har brug for din erfaring og interesse

·         vi ikke arbejder på at blive store, men vil gerne med din hjælp have lidt flere ”muskler” at gøre med

·         vi ved, at det vi hidtil har gjort er bedre end ikke at gøre noget

·         vi ved, vi med vores baggrund kan yde noget af det, som udsatte børn og unge mangler i deres opvækst

·         du får aktuel og konkret information om hvad for de børn og unge vi arbejder med

·         vi ved hvem der får pengene og derfor er sikre på at de går til dem vi har fokus på

·         vi kun kan lindre men ikke forhindre fattigdom, men ved at arbejde hvor vi er, er vi med til at nogle af de fattigste også får del af ”bistands-kagen”

·         vi alle arbejder frivillige, ingen får betaling for at være med

Det koster kun 200,00 kr. om året i kontingent at være med til at styrke ShAA’s indsats. Der er samtidig stor mulighed for at være med til at sætte fokus på dansk udviklingsindsats for nogle af de mest udsatte grupper i 3.verden. Du kan indbetale på:

-         Giro (73) 82328343 (netbank)

-          eller Nordea kt. 0678-8477530320

 

Hilsen og tak fordi du gav dig tid til at få mere at vide om ShAA.