Bedsteforældre i Danmark støtter bedsteforældre i Osu, Accra, Ghana.

Udgangspunkt for et projekt samarbejde i Ghana
Baggrunden for projektet er de meget vanskelige forhold bedsteforældre i 3.verden står med, når de på grund af omstændigheder i familien, påtager sig ansvar for børnebørn. Det kan være fordi børnenes forældre er døde på grund af sygdom – især som følge af AIDS – eller er flyttet væk for at finde arbejde eller ganske simpelthen forsvundet. En almen situation i Afrika syd for Sahara, som er den verdensdel, der er hårdest ramt af HIV/AIDS. Undersøgelser viser at det er den arbejdsdygtige del af befolkningen, der især bukker under for AIDS relaterede sygdomme, hvorefter børn, unge og ældre står tilbage og skal forsøge at overleve.

I henhold til Unicef’s Fact sheet fra 2012 var der tale om, at mere end 50 millioner børn og unge under 15 år fra Afrika syd for Sahara, har mistet mindst én af deres forældre, og hovedparten på grund af AIDS relaterede sygdomme. Mere end halvdelen af de 50 millioner er mellem 10 og 15 år. I Ghana har iflg. Unicef mere end ¾ mill børn og unge under 15 år mistet én eller begge forældre.

 

Osu tidligere landsby. Christiansborg ligger bag TV masten til venstre i billedet. Foto svel

 ShAA samarbejder bl.a. med BUPL’s pensionist sektion om indsats overfor et af fattigdoms problemer, som er tydelige og pågående i Ghana, men hidtil ikke har været specielt i fokus i danske eller udenlandske udviklingsprogrammer; nemlig den stor gruppe af bedstemødre - især ældre enlige bedstemødre - der har påtaget sig ansvaret for deres børnebørns opvækst og uddannelse, når forældre af forskellige grunde ikke er til stede, ikke kan tage vare om deres børn eller er døde. Med baggrund i den historiske tilknytning, der i flere hundrede år har været mellem Danmark og Ghana ikke mindst til området omkring Accra, har ShAA valgt at sætte fokus på en lille gruppe bedstemødre og deres børnebørn i Osu. I Osu er der fortsat bygningsrester tilbage fra danskernes tid på ”Kysten” bl.a. Christiansborg – bygget i 1661 – der tidligere har været hovedsæde for den Ghanesiske præsident.

 Bedstemødre-familierne og deres børn

ShAA startede projektet i 2006, fordi vi ville sætte fokus på de ældre – især bedstemødre – der påtog sig ansvar for børnebørn, andres børn eller forældreløse børn. Det var vigtigt for os, at komme i gang med en direkte indsats, der kunne give erfaringer med at arbejde i syd, men samtidig være et samlende element i udviklingen af ShAA som NGO og derved skabe interesse for ShAA. Indtil sept. 2010 omfattede projektet 3 bedstemødre og deres børnebørn – 3 drenge – men i sept. 2010 døde bedstemor Leticia. Til trods for indsats bl.a. i samarbejde med Street Academy (SA) – gadeskole projekt for street-wise børn og unge – lykkedes det ikke at finde frem til George - hendes barnebarn – og få ham inddraget igen. Umiddelbart efter Leticia’s død forsvandt han fra SA, hvor vi havde fået ham indskrevet.

 Sophia Aryee-familien med Benjamin, Hellen, Rehalle og Victoria

I familien var det Benjamin - der nu er 17 år – vi startede med. Siden aug. 2011 har vi inddraget hans søster Hellen 14 år, således det nu er de 2, der er hovedfokus for støtte projektet i Aryee-familien. De bor sammen med de øvrige søskende og 94 årige blinde bedstemor Sophia og deres mor Naomi i et 5x5 m lille rum i den del af compounden som Sophia’s familie har i Osu indtil Sophia døde i dec. 2012. Der bor mellem 30-40 personer i compounden. Nu er det Naomi – mor til 7 børn – der er alene med dem. Hun har tidligere forsøgt at tjene lidt ved at sælge drikkevarer, og vil formentlig gøre det igen, nu hun ikke skal tage vare på Sophia.

 

Adgang til deres compound er igennem en labyrint af smalle stræder, hvor det kan være vanskeligt for 2 personer at passere, i fjerde gård er Aryee-familiens sted. Gårdspladsen er central mødested for alle små og store; den er legeplads, den er stedet hvor der hviles, tørreplads for vasketøjet, vaskeplads for beboerne, spisested og ”køkken” med åbne ildsteder, og varm som en bageovn uden luftning. Gården huser 4 generationer aldersmæssigt og der i en vis grad er i familie. I nogle af rummene er der elektricitet, som ofte ikke virker eller også har de ikke kunnet betale elregningen.

 

Benjamin og Hellen går i skole i naboområdet. Benjamin er på andet niveau af junior high. Hellen er i 7. Klasse i folkeskolen. Efter Sophia faldt fra har vi ændret indsatsen til at sikre at Benjamin og Hellen fortsætter deres skolegang og opnår en god afgangseksamen. For tiden betaler vi for at de får noget ekstraundervisning i de fag, hvor de har vanskeligt ved at klare sig bl.a. engelsk og matematik. Det betyder at de kan koncentrere sig om skolearbejdet og ikke behøver at arbejde.

 

 

Støtteprojektet vil fremover i større udstrækning være målrettet piger i bedstemødrenes familier end drenge. At tage vare på mindre søskende er ofte en opgave for storesøster. Osu – foto: svel

 

 

Bedstemor Paulina Lampey-familien med Bruce og Doreen samt 3-4 mindre børn.

Vi startede med Bruce, der nu er 18 år, siden aug. 2011 har vi inddraget hans søster Doreen. De bor sammen med bedstemor Paulina på 89 år, i en compound som Paulina’s familien byggede i 1800 tallet. Bruce og Hellen’s far er død, deres mor bor der nogle gange, hun forsøger at ernære sig som Africa-hairdresser, det betyder at lave African-style hår, men det er nærmest umuligt at eksistere ved.

   

De bor i hvad der kan betegnes som en storfamilie (30-40 personer) kun få af dem er deres egentlige familie. Paulina, Bruce, Hellen og flere mindre børn deler et rum på omkring 3x4 meter med det allermest nødvendige i form af seng til Paulina og madrasser til de andre. Det meste af pladsen er optaget af nødvendigt husgeråd samt tøj, der bestemt ikke er indkøbt fornyeligt. Paulina har boet der i hele hendes liv. Adgangen er via en smal indgang mellem 2 huse, hvor der i baggården er bygget rum i tilknytning til de oprindelige huse. Under et af de første besøg var 2 yngre kvinder i gang med at gøre hår i stand på en tredje. En anden yngre kvinde synes at sove rusen ud eller også koksede hun helt af drugs under en eller anden form. Udover at være opholdssted for voksne er gården legeplads for 7-15 børn i alderen 1 til 16-18 år, og samlingssted for alt og alle også husaffald.

 

Bruce er nu færdig med hans grunduddannelse og er ved at finde frem til hvad han så skal fremover. Dorren går i sjette klasse på St. Barnabas Anglican skole i Osu. Inden projektet var det vanskeligt for Paulina at holde Bruce i skolen. Ikke blot fordi han skulle arbejde lidt for at tjene lidt penge til deres underhold, men også fordi han ikke havde lyst til det og altid forsøgte at undgå ved at forsvinde. Doreen synes at have det lidt lettere, aktuelt klarer hun sig godt og tager sig samtidig af de mindre børn i compounden. For at sikre at Doreen får det hun har brug for til skolen, har vi siden 2012 delt støtte beløbet mellem hende og Paulina. Vi måtte gøre det, fordi vi blev klar over at Paulina ikke altid til trods for aftaler sørgede for at Doreen fik de skole materialer, hun havde brug for, derfor besluttede vi at hun selv skulle være ansvarlig for halvdelen af pengene overfor vores lokale koordinator.

 

Støtteprojektets fortsættelse

Vi har igennem 2012 diskuteret hvorledes vi skulle forholde os til den situation at een af bedstemødrene ikke var der mere, med deres alder kunne der let opstå en situation, hvor de ikke klarede sig mere.

  

En tilflytter bydel Akmoma – med formentlig over 300 børn der ikke har adgang til skole, fordi ingen officielt bor i der, den eksistererheller ikke (officielt). Det er én af årsagerne til at der er ekstremt behov for et skole projekt i området. Foto: svel

Derfor har vi igennem 2012 arbejdet med en skabe en glidende overgang, således de ældste børn mere og mere har fået overdraget ansvaret i samarbejde med een af de voksne. Det har da også vist sig at være vigtigt da Sophia døde. Derfor fortsatte samarbejdet med familien med at det Hellen sammen med Naomi, der er ansvarlige. Dog således at det ikke mere er en støtte til de voksne, men alene til Hellen og Benjamin. For Doreen er det mere eller mindre det samme.   

Vi besluttede i løbet af 2011-12 at skiftede fokus fra Benjamin og Bruce til Hellen og Doreen, udfra den vurdering at det er vigtigt at medvirke til at piger gennemfører deres uddannelse og derved får bedre muligheder for at komme igang med en erhvervs uddannelse, således de ikke kommer i samme situation som deres mødre. Disse fik ikke nogen uddannelse i modsætning til Sophia og Paulina, og har ikke været i stand til at forsøge deres børn, da fædrene forsvandt ud af billedet. Det er i Ghana som i adskillige andre Africanske lande især drengene der prioriteres med uddannelse, hvorimod mange piger efter den almindelige skole tages ud af skolen; de skal jo ”bare” giftes.

ShAA projekt koordinator

Vi har hele tiden haft aftale med en lokal person som projekt koordinator. Vi ville ikke kunne gennemføre et sådant støtte projekt, hvis vi ikke havde en lokal person, som kunne være vores repræsentant og sikre at støtten blev givet til de rigtige og anvendt på den måde vi sammen med bl.a. SA havde fundet frem til ville være rigtig. Vi har desværre måttet skifte ud et par gange, een gang pga dødsfald, een gang fordi denne havde en uhensigtsmæssig adfærd overfor bedstemødrene. Men siden july 2011 har vi haft fornøjelsen af at have en ung kvinde Salamatu – der i øvrigt er athlet (løber) – og bl.a. derfor er en rigtig god rolle model for især Hellen og Doreen. Salamatu besøger familierne 2-3 gange om måneden. Udover at udbetale støtten een gang månedelig, hjælper hun Hellen og Doreen med deres skolearbejde og alle andre ungdoms problemer, som de kan have svært ved at diskutere med voksne i familien. Samtidig er Salamatu vores direkte informator, idet hun hele tiden holder os underrettet om hvordan familierne har det, og hvad der sker med pigere samt kommer med forslag til hvorledes vi kan, bør eller kunne gøre. Endelig er Salamatu fordindelsesled mellem Hellen og Doreen og en gruppe unge i fritids- og ungdomsklubben ”Basen” fra Høje-Tåstrup.

 

Hellen (rød bluse) og Doreen (hvid bluse) – foto: svel  

Samarbejdet med ”Basen”

Et samarbejde der startede i 2009 med at et af vore medlem sprugete om det kunne tænkes at der var brug for nogle udskiftede laptops. Pågældende arbejder i Høje-Tåstrup kommunes pædagogiske sektor, hvor der skulle udskiftes PC udstyr. Udviklingen af den kontakt blev hurtigt til at unge – mentor gruppe – fra ”Basen” blev interesseret i at komme i kontakt med unge fra Ghana. Det har siden udviklet sig til at være en kontakt mellem børnene i bedstemor-familierne primært Hellen og Doreen og de unge i ”Basen”. Det er vort håb at vi fremover vil kunne udvikle den kontakt mellem Danske og Ghanesiske unge meget mere, således begge parter bliver mere kendt med hvordan det er at være ung i Ghana og i Danmark.

Projekt samarbejde

Vi har nogle gange forsøgt at etablere samarbejde med en Ghanesisk NGO. I 2008 fik vi kontakt til HelpAge Ghana og prøvede uden held at få en bevilling over Projekt Puljen til et samarbejdeprojekt. Begrundelsen for afslaget var, at ShAA ikke havde tilstrækkelige erfaringer med projekt indsats. I 2010 etablerede vi kontakt til Green Alliance International Ghana (GAIGH) og fremsendte i 2011 ansøgning om et mindre partnerskabs projekt, men igen uden held denne gang med begrundelsen at GAIGH synes at være for svag og endnu mere u-erfaren end ShAA. Det viste sig i 2012 at være rigtig set af PRNGO, idet GAIGH nærmest faldt fra hinanden da det gik op for dem, at vi ikke fik en bevilling.

Aktuelt er vi i gang med at udbygge det samarbejde vi siden 2006 har haft med Street Academy (SA). Vi er nu ved at lægge sidste hånde på en ansøgning om bevilling til en færdiggørelses workshop i sommeren 2012. Ideen er at søge midler til et mindre pilot projekt. Hvor vi sammen med SA genoptager at udvikle den Includerende Pædagogiske Praksis Metode for undervisning af street-wise børn, der var resultatet af det projekt SA havde sammen med International Børnesolidaritet frem til okt. 2011. Og hvor et af vore medlemmer var meget involveret i. Vi håber og tror, vi har lært tilstrækkeligt af de tidligere forsøg til at være dygtige nok, således vi kommer ind i varmen og får en bevilling i første omgang til sammen med SA medarbejdere at færdig skrive pilotprojektet.

Henvendelse om yderligere information kan ske til Svend Laursen på chair@shaa.dk eller svlau@svelmolbo.dk eller andre bestyrelses medlemmer.

 

Svel 11.03.13